Den otevřených dveří v jihlavském archivu

Státní okresní archiv Jihlava se připojí ve čtvrtek 8. června k Mezinárodnímu dni archivů, který připadá na následující den, a otevře své prostory veřejnosti. Zájemci si budou moci prohlédnout listiny vydané císařovnou Marií Terezií, jejíž třísté výročí narození bylo nedávno bohatě připomínáno, a císařské patenty, cirkuláře a další úřední písemnosti z její doby. Dále pak bude návštěvníkům podán výklad o poslání, úkolech a běžné náplni práce archivů. Archiváři jsou připraveni uvítat návštěvníky v hlavní budově archivu na Fritzově ulici č. 19 v 10, 13 a 15 hodin. Ve stejných časech bude zpřístupněna také konzervační dílna v budově bývalého ORL v horní části areálu „staré nemocnice“. Tam budou návštěvníci seznámeni s činností konzervační dílny a uvidí faksimile nejcennějších rukopisů jihlavského archivu.

Den otevřených dveří v jihlavském archivu