Originál versus faksimile archivních kulturních památek Státního okresního archivu Jihlava.

Ve čtvrtek 22. prosince 2016  od 8 hod budou  vystaveny ve Velké gotické síni radnice originály a faksimile  archivních kulturních památek uložených ve Státním okresním archivu Jihlava – Gelnhausenova kodexu a Zbraslavské kroniky.  Na výrobě faksimile obou středověkých památek se finančně podílelo Statutární město Jihlava a Moravský zemský archiv v Brně částkami 150 000,- Kč. Výstava bude doplněna odbornými přednáškami doc. Mgr. Roberta Antonína, Ph.D., proděkana pro vědu a výzkum Filozofické fakulty Ostravské univerzity, „Podivuhodný svět Zbraslavské kroniky“ a PhDr. Milady Studničkové z Ústavu dějin umění Akademie věd ČR v Praze  na „Výzdoba právní knihy města Jihlavy Jana z Gelnhausenu:  vizuální reprezentace městských elit a zdrojů jihlavského městského práva“.

Doc. Antonín bude ve své přednášce sledovat několik základních interpretačních rovin textu Zbraslavské kroniky, na základě kterých se dnešní historická věda přibližuje k pochopení záměrů cisterciáckých kronikářů, jakož i k politickým, hospodářským, sociálním a kulturním souvislostem doby, v níž její text  vznikal.

Přednáška Dr. Studničkové představí Gelnhausenův kodex jako mimořádně významnou památku české knižní malby, seznámí s jedinečnou ikonografií a funkcí vyobrazení a přiblíží prostředí iluminátorské dílny, v níž výzdoba rukopisu vznikla.

 

Originál versus faksimile archivních kulturních památek Státního okresního archivu Jihlava.