Výstava - Krása knižních vazeb

Putovní výstava ze Čtvrté archivní knihvazačské soutěžní přehlídky, konané v roce 2015.

Autoři a kurátoři výstavy: PhDr. Vlastimil Kolda, Ing. Marie Benešová
Grafické řešení: Eva Bystrianská                                                
Termín otevření: 30. 11. 2016 – 30. 12. 2016
Vernisáž: 29. 11. 2016, 17:00 hod.                 
Místo: Dům Gustava Mahlera, Znojemská 4, Jihlava                        

Výstava pořádaná Moravským zemských archivem v Brně – Státním okresním archivem Jihlava ve spolupráci se Státním oblastním archivem v Třeboni představuje unikátní soubor uměleckých knižních vazeb, vyhotovených během Čtvrté archivní knihvazačské soutěžní přehlídky, vyhlášené Státním oblastním archivem v Třeboni v roce 2015.

Úkolem soutěžících bylo zhotovit knižní vazbu pro knihu s titulem „Obrázky ze starých Budějovic. Město a krajina v kresbách Friedricha Blumentritta“. Vznikl soubor 96 knih shodného obsahu, ale s odlišnou formou zpracování.

Soutěž dostala i široký mezinárodní rozměr, neboť se do ní zapojili i knihaři a knihařky z Holandska, Litvy, Maďarska, Německa, Polska, Slovenska a Ukrajiny. 

Výstava je doplněna o historii knižní vazby, zejména v období gotiky a renesance, ve kterých vznikaly jedny z nejzdobnějších knižních objektů. Podrobný popis typologií těchto vazeb je doprovázen fotografiemi dobových rukopisů a prvotisků, jež jsou uloženy ve Státním okresním archivu Jihlava.

Výstava - Krása knižních vazeb